تحصیل در دوره دکترا – PhD

دانشجویان در سوئد، جهت شرکت در دوره های دکترا PhD، ملزم به گذراندن تحقیقات علمی و کلاسهای تئوری بصورت سمینارها و یا برنامه های آموزشی و تدریس در دانشگاهها می باشند. تحقیقات علمی به ارائه ی پایان نامه ی تخصصی شده ختم می شود که تقریباً تمام زمان دانشجویان را به خود اختصاص می دهد.

تمام دانشجویان دکترا، بصورت انفرادی آموزش می بینند و در حضور جمعی از شرکت کنندگان، از پایان نامه ی خود دفاع می کنند. برخی دپارتمانهای آموزشی، موضوع پایان نامه  را بخشی از پروژه ی در حال اجرا بشمار می رود. در رشته های تکنولوژی، علوم پزشکی و  تجربی، داوطلبان محقق بعنوان عضوی ازیک تیم چند نفره مشغول جمع آوری اطلاعات و تحقیقات بشمار می روند.

در مقطع دکترا، دانشجویان ملزم به گذراندن ۲۴۰ واحد دانشگاهی می باشند که به مدت ۴ سال و تمام وقت بطول می انجامد. این دوره شامل واحدهای درسی تخصصی بهمراه ارائه ی پایان نامه ی نهایی می باشد. تنظیم پایان نامه بر پایه ی بیش از نیمی از دروس دانشگاهی می باشد.