تحصیل در دوره فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد )

تمامی رشته های فوق لیسانس برای دانشجویان بین المللی در دو گروه و به زبان انگلیسی تدریس می شوند و بطور معمول تمام گروههای تحصیلی از جمله فنی – مهندسی، علوم انسانی و علوم تجربی را شامل می شوند.

الف) دوره های فوق لیسانس یکساله – حاوی ۶۰ واحد دانشگاهی

ب) دوره های فوق لیسانس ۲ساله – حاوی ۱۲۰ واحد دانشگاهی

از سال ۲۰۱۱ میلادی، هزینه های دانشگاههای سوئد بر عهده ی دانشجویان بوده و این هزینه بطور متوسط سالیانه، ۸۰۰۰۰ الی ۱۴۰۰۰۰ کرون سوئد متغیر می باشد.

از سال ۲۰۱۳ میلادی، با توجه به تمهیدات دانشگاههای سوئد، جهت جذب دانشجویان ممتاز، بورسیه ی تحصیلی به میزان ۲۵% الی ۱۰۰% هزینه ی دانشگاه اعطا می شود که شرایط سوابق تحصیلی داوطلب، رزومه ی کاری داوطلب و همچنین نمره ی زبان انگلیسی کسب شده در امتحانات بین المللی (IELTS/TOEFL) در نتیجه ی میزان بورسیه موثر می باشد.

قابل ذکر است که داوطلبان باید جهت انجام عملیات انتخاب رشته در هر دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس، Application Fee را پرداخت نمایند.