تحصیل در دوره لیسانس ( کارشناسی )

 بسیاری از رشته های آموزشی بخصوص فنی – مهندسی ، علوم انسانی، علوم تجربی، در سطح لیسانس به هر دو زبان سوئدی و انگلیسی در دانشگاههای سوئد ارائه می شوند. سطح لیسانس معمولاً به میزان ۳ سال و بطور تمام وقت می باشد که شامل ۱۸۰ واحد درسی دانشگاهی می باشد. سیلابس و رئوس مطالب تدریس شده در دانشگاهها، قبل از آغاز هر دوره به داوطلبان ارائه می گردد.

هزینه ی دانشگاه در دوره ی لیسانس بر عهده ی داوطلب بوده و سالیانه بین ۸۰۰۰۰ الی ۱۴۰۰۰۰ کرون سوئد ، بسته به رشته و دانشگاه متغیر می باشد.