شرایط اخذ ویزای تحصیلی | ویزای تحصیلی چیست

ویزای تحصیلی یا student visa نوعی از ویزای بلند مدت غیر اقامتی است به این معنی که دارنده این نوع ویزا مجاز به دریافت شماره ملی ، مجاز به اجاره املاک، سرمایه گذاری، خرید اموال منقول و غیر منقول، جستجوی کار و بسیاری موارد دیگر می باشد اما یک ویزای دانشجویی غیر اقامتی دارد. به این معنی که پس از اتمام مهلت ویزا می بایست نسبت به تمدید آن اقدام نموده یا نسبت به تغییر نوع ویزا بر حسب مستندات قانونی اقدام نماید و در غیر این ۲ حالت ملزم به ترک خاک کشور مبدا خواهد بود.
افرادی که قصد دریافت ویزای دانشجویی دارند به ۲ دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: آنهایی که کشوری را به عنوان کشوری برای ادامه تحصیلات در مقطع دبیرستان یا دانشگاه انتخاب نموده اند و با توجه به شرایط با شهریه ها ، هزینه ها ، دانشگاه ها و رشته های تحصیلی آشنایی دارند در نتیجه با علم و آگاهی نسبت به این موارد تقاضای دریافت پذیرش تحصیلی داشته و در نهایت برای تحصیلات به این کشور می روند تا بعد از اتمام تحصیلات یا به کشور خود بازگردند و یا نسبت به پیدا کردن کار/سرمایه گذاری و تغییر نوع ویزا اقدام نمایند.

دسته دوم:آنهایی که شرایط اخذ اقامت کارمندی/سرمایه گذاری را ندارند و می خواهند به روشی قانونی وارد کشوری شده و در مدت زمانی که ویزای تحصیلی دارند برای پیدا کردن کار و یا رفتن به کشوری دیگر،همچنین آشنایی با فرهنگ یا زبان و شرایط عمومی کشور ، اقدام نمایند.
در واقع در این مورد رشته تحصیلی و دانشگاه و شهر مورد نظر اهمیتی نخواهد داشت و فقط ورود قانونی به کشور با یک ویزای تحصیلی بلند مدت مد نظر می باشد.
روش انجام کار در هر دو گروه مشابه است : ابتدا مدارک لازم آماده می گردد و فرد متقاضی به سفارت مورد نظر در کشور محل اقامتش خواهد رفت و درخواست خود مبنی بر صدور ویزای دانشجویی را تسلیم می نماید.